Μαχαίρια | Artificial Grass Knives and Cutting Tools

Η μεγάλη γκάμα λεπίδων για την κοπή τεχνητού γρασιδιού περιλαμβάνει προϊόντα που έχουν βελτιστοποιηθεί και βελτιωθεί μέσω πολλών ετών πρακτικής εμπειρίας. Προσφέροντας υψηλής ποιότητας, αποδοτικά και εύχρηστα προϊόντα, βοηθάμε τους εγκαταστάτες του τεχνητού γρασιδιού να επιτύχουν το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.

Henko 643 Line Cutter

The stainless steel Line Cutter is designed for cutting half circles, circles and lines in artificial grass. Indispensable for cutting the corner circles, half circles in the penalty area and the mid circle of an artificial turf football pitch.

Henko 604 Length Knife

This stainless steel knife is used to cut the seams and ensures a straight and precise incision in the artificial grass with the right amount of clearance between the two grass sections to apply the glue tape.

Henko 2000 Topcutter 2000

Henko A&T’s Topcutter 2000 is designed for quick and efficient cutting of the joints of artificial grass to prepare them for gluing. The Topcutter 2000 is adjustable and can be used while standing to prevent back pains and to ensure a fast and clean cut.

Henko 605 Speed Knife

This stainless steel knife is designed for cutting artificial grass and cutting off the woven edges of the artificial grass. The stainless steel Speed Knife gives a better control over the cut because the knife is pushed through the synthetic grass instead of pulled, as with an ordinary knife.

Henko 645 Delphin Knife with holder

Standard equipment for installations. The Delphin Knife is an efficient tool for cutting the synthetic grass. Because of the included holder, the knife is always within a close reach.

Henko 662 Loop Pile Cutter

The Loop Pile Cutter is designed for cutting synthetic grass next to edges such as curbstone for example.

Henko 606 Walk Knife with holder

This stainless steel knife can be used in an upright walking position to cut synthetic grass. The Walk Knife ensures a higher productivity than cutting in a kneeling position with an ordinary knife. Because of the shape of the knife, the Walk Knife will be guided through the artificial grass’ backing.

Henko 665 Circle Cutter

The Circle Cutter is designed for cutting circles such as the center spot and the penalty spot on synthetic grass football fields. This Circle Cutter is easy to adjust and handle, and can also be used for other artificial grass installations such as landscaping for example.

Henko 663 Loop Pile Cutter (left-handed)

The Loop Pile Cutter is designed for cutting synthetic grass next to edges such as curbstone for example. This is the left-handed version.

Henko 604-L Length Knife (left-handed)

This stainless steel knife is used to cut the seams and ensures a straight and precise incision in the artificial grass with the right amount of clearance between the two grass sections to apply the glue tape. This is the left-handed version of the Length Knife.

Henko 690 Bars for Line Cutter

Accessory for the Henko 643 Line Cutter. The bars can be attached to the Line Cutter, providing more stability and precision when cutting the artificial grass. Henko A&T provides 2 sets of bars: one set designed for synthetic grass hockey pitches and one set for synthetic grass football pitches.

© 2018 Henko A&T B.V. All rights reserved.

Head Office

Henko A&T B.V.
Graafschap Hornelaan 184
6004HT Weert
The Netherlands

Contact details

Monday to Friday: 8:30 – 17:00
T: +31(0)495633010
E: info@henko-at.nl
Kvk Venlo 14115055
BTW NL8207.01.816.B.01